Du er her:  Forsiden >  Artikler >  Villa Alba         Søg på sitet:
Villa Alba Artikel    Gå til artikel-oversigten.
Villa Alba.
Villaen blev bygget til urgrosserer Chr. G. Filtenborg og stod færdig i 1904. Den blev tegnet af arkitekten Sophus F. Kühnel.
Den statelige villa har haft flere ejere. I 1996 blev den købt af firmaet Schouw & Co og fungerer nu som virksomhedens domicil.
Villa Alba
Villa Alba er en herskabsvilla på 1200 kvadratmeter i romansk stil, bygget i årene 1903-04 med rhinlandske tufblokke.
Villaen ligger på Chr. Filtenborgs Plads i en stor have.
Villa Alba. Foto fra 1906. Alba er den feminine form af det latinske albus = hvid.
Villaens tufsten blev sejlet ad Rhinen direkte til Tangkrogen, hvor de blev losset.
Man ser i villaen en inspiration fra den 40 år tidligere genopopførte Viborg Domkirke.
Drømmevilla
Drømmevillaen med den flotte beliggenhed blev opført af arkitekten Sophus F. Kühnel for urgrosserer Chr. Filtenborg. Kühnel var det århusianske borgerskabs arkitekt og tegnede senere mange af de nye villaer i Skåde Bakker.
Chr. Götzsche Filtenborg
Chr. Filtenborg (1852-1919).
Christian (Chresten) Götzsche Filtenborg var medlem af Aarhus Byraad i årene 1897-1909.
Han havde mange tillidshverv og var hovedkasserer for Landsudstillingen i Aarhus i 1909.
Det er ikke tilfældigt, at pladsen foran villaen bærer navnet Chr. Filtenborgs Plads.
Byrådsportrætter?
Sur eller smilende?
På de hvide stukvægge i hallen svæver luftige ånder i basrelief omgivet af udtryksfulde, undertiden djævleagtige ansigter, der efter sigende skulle afspejle Chr. Filtenborgs kolleger i Aarhus Byråd, hvor han sad i årene 1897-1909.
De smilende ansigter er dem, han satte pris på - og de sure og djævlelignende?
Ja, de forestiller de kolleger, han ikke satte så højt.
Hesten med til bords
Villaens overdækkede veranda mod Strandvejen siges at være opført, så Chr. Filtenborgs familie kunne stå i tørvejr og vinke til Kronprins Christian, den senere Kong Christian X, når han kom ridende på sin morgentur, eller når familien kørte forbi til og fra Marselisborg Slot.
Den senere konge hævdes at have sagt, engang han kom forbi: Denne ironiske udtalelse skyldes, at Chr. Filtenborg var en meget usnobbet, ligefrem og vennesæl mand, hvilket faldt en del af samtiden for brystet.
Husets opvarmning
Huset blev oprindeligt opvarmet via store varmeovne, der var forbundet med kanaler til alle etager og rum og med blot en enkelt skorsten.
I 1920 blev der indlagt centralvarme, og villaen blev senere koblet på fjernvarmenettet.
Spændende detaljer
Villaen er fyldt med spændende detaljer og fantasifulde billeder af dyr, men der er også realistiske stukarbejder i loftet i form af f.eks. ørne.
Stukarbejder i en loftshvælving i hallen. Foto fra 2011.
Andre ejere
Senere ejere har været direktør Carl William Busche fra Aarhus Kul Compagnie i årene 1926-39 og klichéfabrikant Charles Otto Hammerschmidt, der ejede villaen 1939-50.
Under besættelsen beslaglagde tyskerne flere villaer på Strandvejen, men underligt nok undgik Villa Alba denne skæbne.
Hammerschmidt indsatte farvede glasruder i stueetagens vinterstue.
Diakonhøjskole og forstanderbolig
I 1950 købte Indre Mission villaen og indrettede Diakonhøjskolen med forstanderbolig og værelser.
Diakonerne ejede foruden Villa Alba også Dalgas Avenue 52 (i dag Det grønlandske Hus), indtil 1974, da højskolen flyttede til Højbjerg.
Som så mange andre palæagtige villaer i kvarteret tjener Villa Alba i dag som domicil for en stor erhvervsvirksomhed.
Niels Blæsbjerg
Først kom skibsreder Niels Blæsbjerg, der i 1974 købte villaen kontant for 880.000 kroner og indrettede den for et millionbeløb. Villa Alba blev omskabt til domicil for hans rederis 50 medarbejdere.
Niels Blæsbjerg slog i 1960erne sit navn fast i den danske rederibranche på en rederimodel, organiseret som kommanditselskab med specialskibe til sværtransport.
Trappe fra hallen til 1. salen. Foto fra 2011.
NB Villaen er en privat ejendom, og der er ikke offentlig adgang til den.
Ovenlysvinduerne
Niels Blæsbjerg gjorde en stor indsats for at renovere huset. Loftetagen, der havde været indrettet med værelser til diakoner, blev ryddet, og taget fik 32 ovenlysvinduer.
Mange af husets værelser og hallen blev indrettet med antikke irske møbler.
Han restaurerede bygningens indre loftforgyldninger og blomsterornamenter.
Hestestalden
Kælderen, hvor der tidligere havde været hestestald, indrettede han til kantine.
Her kan man nu sidde og kigge på de vinduesrammer, som hestene engang har gnavet af.
Der er gennem årene blevet passet godt på bygningen, der dog både indendørs og udendørs har været udsat for ændringer.
Foto fra 2011. Villa Alba, som den ser ud i dag.
Exners renovering 1997
Niels Blæsbjerg solgte i 1996 villaen til firmaet Schouw & Co for 10 millioner kroner kontant.
Arkitekterne Inger og Johannes Exner gennemrestaurerede huset indvendig og udvendig:
Enkelte facadesten blev fornyet, og det var muligt at finde genbrugsten af samme slags. Stenene er holdbare og meget vejrbestandige.
Hele taget med dets tidligere rødbrune sten blev til gengæld totalt udskiftet med sortglaserede tagsten, og de 32 ovenlysvinduer er blevet erstattet med 11 kviste i egetræsspån, der klæder bygningen.
Den store, flotte villa falder nu efter den sidste renovering stadigvæk i øjnene, når man færdes på pladsen eller på Strandvejen.
Ejerne fik Århus bys pris for byfornyelse i 1997.
Isolering med tang
Husets skunke under taget var i tidernes morgen blevet isoleret med det forhåndenværende materiale, nemlig tang, og arkitekterne besluttede, at den forsat kunne forblive i skunken.
Loftet, der også havde tang under spærene, fik ny isolering af stenuld.
Hallen
I dag træder man ind i en imponerende og meget engelskpræget hall med mørke og pompøse træsøjler.
Foto fra 2011. Villa Albas imponerende og pompøse hall.
En mørk, bred trætrappe fører op til overetagen med en romansk inspireret loggia. Her er søjler og buer med fantasifulde udsmykninger.
Foto fra 2011. 1. salens søjler og buer.
Gulve og lofter
De oprindelige gulvbrædder af pitch pine er stadigvæk i god stand, men har været dækket af et tykt lag mørk fernis, der nu er fjernet.
De rå gulve klæder panelerne og husets døre samt de håndskårne dørhåndtag, der sidder 10-15 centimeter højere end på almindelige døre.
Her er tænkt stort, og der er højt til lofterne, hvis dekorationer virker lyddæmpende i hallen og i de store rum.
Schouw & Co
Villaen er i dag koncernhovedsæde for en af byens rigeste og meget anonyme virksomheder.
I løbet af få år er Schouw & Co. forvandlet fra en mellemstor emballagevirksomhed i Lystrup til et stort industrikonglomerat. Schouw & Co. blev et aktieselskab i 1911 og børsnoteret i 1954. Ved udgangen af 2009 var selskabets markedsværdi på knap 2.5 milliarder kroner.
Frise i en af bygningens kontorer. Foto fra 2011.
Litteratur:
Castberg, Ulla
  Et stort hus med mange muntre indslag.
  I: Aarhuus Stiftstidendes tillæg 28.11.1976.
Statelig villa ramme omkring Århus-rederi
  I: Aarhuus Stiftstidende 21.9.1976.
  Skibsreder Niels Blæsbjerg købte Villa Alba i 1974.
Links:
Schouw & Co
  Firmaets hjemmeside.
Schouw & Co 2011
  Firmaets præsentationsvideo.
Zahle, Morten
  Milliardforretning i mondænt palæ.
© 
  Tuf
Tuf er en porøs bjergart, der opstår, når vulkansk aske eller støv hærder.
Det har i århundreder været anvendt som byggemateriale.
  Pitch pine
Pitch pine betegner veddet fra flere forskellige amerikanske fyrrearter, der har harpiksholdigt hårdt og holdbart ved, f.eks. Pinus palustris.
Veddet er det tungeste blandt kommercielt udnyttede nåletræer og anvendes til formål, hvor styrke og elasticitet er afgørende, bl.a. til gulve.