tanker-i-gang.dk   -   Århus - byens porte.
Retur: brug browserens tilbageknap - eller klik her  RETUR
Århus anno 1767.
Kobberstik efter tegning af H. C. Cramer.
Kortet er gengivet i Pontoppidans Danske Atlas, IV, 1768.