Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Den Gamle By i Aarhus >  Bygning 13-16 >  Fotoborgen         Søg på sitet:
Aarhus-huse i Den Gamle By.  Fotoborgen. (16)Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Fotoborgen placeret på sin oprindelige plads i Tordenskjoldsgade.
Hvor lå Fotoborgen
Fotoborgen lå i Tordenskjoldsgade 33.
Trøjborg
Trøjborg, er en bydel, der voksede frem omkring 1900-tallet. Det var et område med industrier og boligbebyggelse, der fik status af arbejderkvarter. Der var kun ganske få handlende.
Det forhold ændrede sig, da Århus Sporveje (dvs. Aarhus Kommune) overtog sporvejsdriften fra Aarhus Elektriske sporveje i 1927. Linie 1s nordlige rute forlængedes fra Trøjborgvej ad Tordenskjoldsgade til Marienlund.
Sporvogn, linie 1 på vej op ad Tordenskjoldsgade mod Marienlund. Foto 1938.
Med de forbedrede transportmuligheder voksede antallet af forretningsdrivende, og Tordenskjoldsgade udviklede sig til en livlig handelsgade.
Fotoforretning på Trøjborg
11.12.1961 åbnede Helmer Leo Laursen en fotoforretning med adressen Tordenskjoldsgade 33. Den fik navnet Fotoborgen, fordi den lå på Trøjborg.
Huset, fotoforretningen blev etableret i, blev bygget i 1931 af tømrermester P. A. Sørensen og var tegnet af arkitekt M. P. Sørensen.
Reklame bragt i Trøjborg Avis dec. 1964.
Fra kaffe til foto
Der har altid været forretningslokaler i husets stueetage.
Helmer Laursen overtog lokalerne fra enkefrue Tonna Rasmussen, der i en lang årrække havde drevet kaffehandel på adressen.
Fotoartikler
Reklame for fotooptik fra 1964.
Fotoborgen havde i lighed med andre fotoforretninger i 1960’erne og 1970’erne en overflod af varer: Kameraer, smalfilmere, diasprojektorer, filmfremvisere, stativer, splejseudstyr, mørkekammerudstyr, objektiver og elektronblitz.
Deres butiksvinduer havde typisk et omfattende reklamemateriale fra de store producenter i branchen. Plakater, klistermærker og skilte fra bl.a. Agfa, Kodak, Eumig, Rollei var klemt ind på den sparsomme udstillingsplads.
Det var typisk for tiden, at reklameplakaterne ofte havde letpåklædte kvinder som blikfang.
Trøjborg Centret
Da det i de tidlige 70'ere blev kendt, at Trøjborg Centret skulle opføres, vakte det en del furore blandt de forretningsdrivende og beboerne.
Der blev samlet mange underskrifter mod centret, og der blev rettet henvendelser til myndighederne for at stoppe byggeriet.
Helmer Laursen, der i den periode var formand for handelstandsforeningen, deltog i protesten. Han blev bl.a. interviewet af Politiken, hvor han fremførte det synspunkt, at Trøjborg Centret ville ødelægge Tordenskjoldsgade som handelsgade.
Forretningens facade. Foto fra 1974.
På trods af alle protesterne blev Trøjborg Centret indviet sidst på året i 1976.
Tordenskjoldsgade med Fotoborgen fotograferet i 1984.
Fotoborgen ophører
I 2009 trak Helmer Laursen sig tilbage, og Fotoborgen ophørte med at eksistere.
Han forærede ved den lejlighed facadeudsmykning og enkelte udstillingsgenstande til Den Gamle By.
Butikslokalerne i Tordenskjoldsgade huser nu (2016) Club Tan, der på facaden reklamerer med: Sol & Wellness.
I Den Gamle By
Facaden, som Helmer Laursen havde sat op i 1971, blev nu monteret på den bygning i Den Gamle Bys 1974'er kvarter, der i dag rummer Dansk Plakatmuseum og Kunstkammeret med sølv, porcelæn og ure.
De få effekter fra Fotoborgen, der nu ligger i forretningsvinduet, er suppleret med tidstypisk materiale fra Danmarks Fotomuseum i Herning.
Bygningernes placering i Den Ganle By.
© 
Navnet »Trøjborg«, tidligere Troyæborg, forekommer adskillige steder i landet som navn på ejendomme og marker.
Navnet har antagelig sin oprindelse fra labyrinten ved borgen i det klassiske Troja og anvendes ofte som benævnelse for labyrintagtige anlæg af f. eks. sten, græstørv, hække og anden beplantning.
(Citeret fra: Registrantområder - Trøjborg)