F H. C. Andersen og Aarhus - Skibsbroen 1850'erne
Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus > Havnen >  Skibsbroen 1850'erne         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.  Skibsbroen 1850'erne. (1) Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
H. C. Andersens tredje besøg i 1850
Skibsbroen ca. 1850. Havnegade med plankeværket omkring byen. Bagved ligger Skolegade. (Foto fra Århus gennem tiderne).
I følge H. C. Andersens dagbogsnotater fra 1850 ankom han denne gang til Skibsbroen den 25. maj med dampskibet, Lolland, fra Kalundborg efter et besøg i Sorø hos vennen, digteren og præsten B. S. Ingemann.
Han skulle besøge papirfabrikant Michael Drewsen, hvis vogn ventede på kajen for at køre ham til Silkeborg:
    ”...Det blev oven for Samsøe Byge-Veir. Klokken 3 kom vi til Aarhuus; her var Drevsens Karl paa Broen og Schjern, som var kommet med Vognen fra Silkeborg, han fik mine Nillekomvaller og gav mig een med til sin Brud Fanny Bøytner.”
Inden turen til Silkeborg nåede han et besøg i Domkirken.
Besøget på Vilhelmsborg 1853
Den 8. juni 1853 gik H. C. Andersen atter i land i Aarhus. Denne gang ankom han med det nybyggede dampskib, ”Gerda”, fra Kalundborg. Han blev afhentet på kajen til et knap 3-ugers ophold på herregården, Vilhelmsborg ved Mårslet.
Hans dagbogsoptegnelser fra 1853 mangler, men til gengæld findes mange af hans breve fra den tid.
Et par dage efter ankomsten til Vilhelmsborg skriver han - nu langt mere søvant - den 10. juni brev til B. S. Ingemann. En smule søgang er nu ikke så meget at tale om længere:
    ”…Vinden blæste, vi slingrede til begge Sider, og Klokken var halv tre før vi naaede Aarhuus, det var i forgaars; Vognen fra Wilhelmsborg holdt paa Skibsbroen.”
På gennemrejse i juni 1859
I I859 kom H.C. Andersen til Aarhus på gennemrejse for at besøge Drewsen i Silkeborg, Vesterhavet og Skagen. Som sædvanligt ankom han om sommeren og mødte mange mennesker undervejs. I Dagbogen berettes den 20. juni 1859 om ankomsten:
    ".. kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veir til Aarhuus; ombord en Propritair Muus, med Søn, der kjendte godt til Viggo og Hjalmar fra Skoletid; dem fulgte Salomonsen fra Odense, han er Præst; vi tog Vogn sammen til Silkeborg; i Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev, Lærer ved Skolen; fra Vinduerne kjendtes jeg af enkelte Damer."

Skibsbroen med dampskibet Laaland og smakken Ørnen på vej ud af åhavnen.
Akvarellen, der viser Skibsbroen omkring 1850, er lavet af Frederik Visby.
Han malede efter hukommelsen, så der kan være topografiske unøjagtigheder.
Edvard Erslev og Katedralskolen
På denne rejse når han at hilse kort på Edvard Erslev, der var lærer på Katedralskolen. H. C. Andersen kendte Erslev fra flere middage i København og var pavestolt over at blive genkendt.
Læs mere
H. C. Andersen i Silkeborg
Silkeborg Bibliotek har en hjemmeside om H. C. Andersen og hans besøg i byen.
Eventyrdigteren tilbragte i to omgange sommeren 1853 hos Drewsen i Silkeborg, og indtryk herfra indgik i eventyret Ib og lille Christine fra 1855.
I 1859 besøgte han ligeledes familien Drewsen i to omgange.

I 1844 flyttede papirfabrikant Michael Drewsen ind i Hovedgaarden i Silkeborg. Bygningen rummer i dag Silkeborg Museum.
H.C. Andersen besøg i Silkeborg:
1850. 26. maj til 6. juni (12 dage)
1853. 27. juni til 15. juli (19 dage)
1853. 3. august til 6. september (34 dage)
1859. 21. juni til 4. juli (13 dage)
1859. 8. til 9. september (2 dage)

Amalie og Michael Drewsen. Malet af henholdsvis A. Schiøtt og
Jørgen Roed.
Kort, printvenlig udgave af turen her.
© 
Michael Drewsen
1804-1874. Papirfabrikant og politiker.
Sammen med broderen Christian drev han i 1844 Strandmøllens Papirfabrik ved Mølleåen efter faderen.
De to brødre grundlagde i 1844 Silkeborg Papirfabrik, som kom til at spille en afgørende rolle for byen, der dengang blot havde 30 indbyggere.
Drewsen var medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og var i flere omgange rigsdagsmand uden fast partitilknytning.
Gift med Johanne Amalie Kümmel.
Proprietær Thor Muus
Proprietær Thor Muus (1803-80) og sønnen Hans J. Muus (1832-1918).
Thor Muus ejede herregården, Sørup ved Ringsted.
Herregården tjener i dag som konferencecenter og hotel.
Viggo Drewsen
Det drejer sig om Viggo Drewsen (1830-88). Student fra 1850. Senere filosof og meget andet.
Model til sneglen i eventyret, Sneglen og Rosenhækken fra 1861.
Hjalmar Collin
Hjalmar Collin (1834-97) Student 1852. Sønnesøn af Jonas Collin d. Æ. Journalist ved Dagens Nyheder.
Den lille Hjalmar i eventyret Ole Lukøje er opkaldt efter Hjalmar Collin.
Victor Salomon
Victor Salomon (1807 - 1875) var søn af brygger Wulf Salomon.
Han blev døbt i 1830.
Sognepræst i Vetterslev-Høm fra 1854 til 1862.
Fra 1862 til sin død i 1875 var han præst i Herslev-Gevninge.