Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus > Herregårde >  Frijsenborg 1863         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.  Frijsenborg 1863. (11)Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Til Frijsenborg i 1863
Den 8. juli 1863 holdt en vogn parat til H. C. Andersen ved Skibsbroen i Aarhus. Han skulle straks videre til sit første besøg på Frijsenborg Slot, hvor han var gæst hos lensgreveparret Thyra og C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs - den senere konseilspræsident.
I Dagbogen skriver han kort om ankomsten:
    ”.. vi kom til Aarhuus lidt før fire og henimod halv syv var jeg paa Frisenborg, hvor jeg traf Læssøe med Kone, Søn og Svigermoder. Spiiste til Middag og gik tidlig tilsengs...."
Gruppebillede fra Frijsenborg med H. C. Andersen, Henriette Frijs, Clara Frijs, Agnes Frijs, Zarah Krieger og grevinde Thyra Frijs. Foto: Henrik Tilemann, 1863.
”Familien behager mig”
Den 10. juli 1863 udtrykker H. C. Andersen stort velbehag med sit ophold på Frijsenborg i et brev til Edvard Collin:
    ”Jeg er meget til freds her paa Frijsenborg, Grevinden isærdeles, Greven og hele Fami lien behager mig.”
Et par dage efter, den 12. juli, skal også fru Henriques have del i hans glæde:
    ”I Aarhuus ventede en Vogn paa mig og jeg naaede Frijsenborg der ligger i en storartet Skovnatur; Familien er meget elskværdig og opmærksom mod mig, jeg har det som et Grevebarn og bliver her til i Dag otte Dage.”
I centrum for opmærksomhed
Vejret optager som altid H. C. Andersen meget, og den sommer var ikke den bedste, men så var der grevefamilien – den var elskværdig.
Det fik Henriette Collin at vide i et brev fra den 21. juli, hvor han nu igen har skiftet bosted og opholder sig på godset Basnæs!
    "Jeg havde omtrent to smukke Dage paa Frijsenborg, det vil sige veirlige smukke Dage, thi hele Opholdet selv, var høist behageligt; Gre­ven er meget elskværdig og Grevinden en sjælden fortræffelig Kone. Pho­tographerede bleve vi Allesammen, jeg har et heelt Album hjem jeg fik der, mod kun Portrætter af Familien, hele Grupper hvori jeg selv er anbragt. Her har De mig med de tre unge Comtesser og Frøken Krieger.."
H.C. Andersen i gruppe med Zarah Krieger (1843-1870) og lens-
grevens døtre Agnes Frijs (1852-1871), Henriette Frijs (1848-
1897) og Clara Frijs (1855-1925). Foto: Hemrik Tilemann 1863.
Tilbage i Aarhus
Søndag den 19. juli 1863 skriver H. C. Andersen i sin Dagbog:
    ”.... Thielemann fulgte med til Aarhuus. Ombord fik jeg Besøg af Etatsraad Willemoes med Datter”.
Fra Skibsbroen i Aarhus skulle han efter besøget på Frijsenborg med dampskib til Korsør og derfra videre til godset Basnæs.
Kort, printvenlig udgave af turen her.
© 
Thorald Læssøe
Thorald Læssøe 1816-1878 var søn af Signe Læssøe, der hørte til HCAs ældste bekendtskaber.
Han var kunstner og havde uddannet sig på egen hånd til landskabs- og arkitekturmaler, men nåede hverken berømmelse eller anseelse.
Fra 1844-57 var han i Italien. Efter hjemkomsten ægtede han 1857 komtesse Emy Francisca Erhardine Tidonia Krag-Juel-Vind-Frijs (1825-1863), der var søster til konseilpræsidenten og greve til Frijsenborg.
Sønnen Axel Læssøe (1861-1916) var kunsthistoriker og assistent ved Den Kgl. Kobberstiksamlingen.
Henriette Frederikke Magdalene Inn- und Knyphausen
Det drejer sig om Henriette Frederikke Magdalene Inn- und Knyphausen 1791-1866, gift med kammerherre Jens Christian Carl baron Krag-Juel-Vind-Frijs (1779 – 1860), der var far til den daværende greve C. E. Friis.
Emy var den yngste af greveparret 8 børn.
Zarah Krieger
Zarah Krieger 1843-1870) Datter af Kaptajnløjtnant i Søetaten. Christian Krieger og Vibecke Haffner.
Gift 1868 med Peter Wilken Heiberg, læge i Thisted.
Henrik Tilemann
Henrik Christian Georg Tilemann (1835-1923). Ingeniør og huslærer på Frijsenborg, hvor han senere blev godsforvalter.
Han var ivrig amatørfotograf og dokumenterede fester og gæster på slottet.
Han optog en række fotografier af H. C. Andersen under dennes ophold i 1863 og 1865.
Frederik Christian Willemoes
Frederik Christian Willemoes (1812-1890) var herredsfoged i Ning Herred, etatsråd og kammerherre.
Datteren er Else Marie Willemoes (1852-1893).