FF H. C. Andersen og Aarhus - Indledning
Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H.C. Andersen og Aarhus >  Indledning/H.C. Andersen         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.  H.C. Andersen.Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Lille flig af stort forfatterskab
Turforslaget om H.C. Andersen (1805-75) sætter en lille flig af hans breve, dagbøger og almanakker samt hans omfattende bekendtskabskreds ind i en lokal sammenhæng – nemlig Aarhus og den nærmeste omegn.
H.C. Andersen portrætteret i nov. 1845 af den tyske maler Carl Hartmann.
Et moderne forfatterskab
H.C. Andersen havde en fast tro på, at han var noget særligt. Åbenheden i hans forfatterskab og hans særegenhed, interesser og tanker passer godt ind i dagens Danmark.
Konstant skrivetrang
H.C. Andersen havde en konstant skrivetrang, og gennem hele livet flød en stadig strøm fra ham af udgivelser i alle genrer: skuespil, digte, romaner, eventyr, rejsebøger, operatekster, selvbiografier, dagbøger og breve.
Netværkeren
H.C. Andersen ville have elsket de nye elektroniske medier som Facebook, e-mail, blogs og Twitter. Han forstod tidligt at bringe sig i erindring hos venner og indflydelsesrige personer, og han bruger ganske ublu deres forbindelser til at udvide sit netværk herhjemme og ude i Europa, og der er ingen tvivl om, at han også kunne være noget klæbende i forholdet til sine venner.
Spor i hele Danmark
Digteren Andersen kom vidt omkring og mødte et utal af personer. Det fremgår tydeligt af det omfattende sted- og personregister til hans dagbøger og breve. Ud over hjembyen Odense, og København med de mange nære venner, har han sat sine spor overalt i Danmark.
Der findes mange statuer af H.C. Andersen. Til venstre Louis Hasselriis' fra 1888 i Odense ved Sct. Knuds Kirke. Til højre Henry Luckow-Nielsens fra 1961 i København ved H.C. Andersens Boulevard.
Fra hans dagbøger, breve og erindringer får man det indtryk, at han har svært ved at tilvejebringe nogen særlig interesse for købstæderne, og de var da også temmelig ens.
København ansås for det eneste interessante sted at være.
Trafikknudepunkter
Købstæderne havde for ham først og fremmest betydning som trafikknudepunkter på hans vej ud i verden eller rundt til de danske herregårde. I byerne kunne han finde logi for natten, men de gav sjældent anledning til fordybelse eller beundring.
Aarhus og H.C. Andersen
Aarhus var som færgeby en naturlig gennemfartsby, når berømtheden besøgte Jylland og herregårdene i det østjyske.
Byen har naturligvist ændret sig siden hans besøg, men der er bevaret bygninger og kvarterer i byen, hvor han har opholdt sig. Hvis man vil have et synligt og autentisk indtryk af det købstadsmiljø, han dengang færdedes i, kan det anbefales at gå en tur i Købstadsmuseet Den Gamle By.
"Hjem"
H.C. Andersen nåede aldrig at få sit eget rigtige hjem, og han var langt oppe i årene, før han overhovedet fik købt sin første seng, da han altid havde sovet i andres.
H.C. Andersen i arbejdsværelset i Nyhavn 18. Foto fra beg. af 1870'erne.
På besøg og på gennemrejse
H.C. Andersen var i Aarhus otte gange, og han noterede altid omhyggeligt, hvilken modtagelse han fik, når han landede ved Skibsbroen i Aarhus, og hvem, der var til stede ved hans ankomster og afgange.
Grosserer Moritz G. Melchiors landsted, "Rolighed", på Østerbro i København.
Dorothea Melchior plejede den syge H.C. Andersen i hans sidste tid.
Læs mere
Citater
De mange citater fra dagbøgerne og brevene på turen med Andersen rundt i Aarhus findes på
Det Kgl. Biblioteks og Syddansk Universitets hjemmesider, hvor dagbøgerne og brevene findes i deres helhed.
De anvendte citater er gengivet nøjagtigt, som H.C. Andersen skrev dem.
Kort, printvenlig udgave af turen her.
©