tanker-i-gang.dk   -   H. C. Andersen og Aarhus.
Retur: brug browserens tilbageknap - eller klik her  RETUR
Turen i kort udgave.
Skibsbroen.  Nr. 1 på turkortet.
Den 1. juni 1830 satte H. C. Andersen for første gang foden på århusiansk jord på Skibsbroen tæt ved åens munding og den gamle Honnørkaj, hvor det nye multimediehus, Urban Mediaspace Aarhus skal ligge Besøget blev det første af i alt 8 mere eller mindre hastige af slagsen i købstaden Aarhus med dens dengang 6.000 indbyggere.
Færgebyen, Aarhus, var – om ikke stor – så dog en naturlig gennemfartsby for hans rejser i Jylland og hans besøg i Silkeborg og på Frijsenborg, som han besøgte tre gange. Sidste besøg skete i 1868. Da havde Dampskibsbroen flyttet sig et par gange mod nord, efterhånden som havnen blev udvidet.
Dynkarken.  Nr. 2 på turkortet.
H. C. Andersen var til middag to gange hos lods og kommandør, Anton Chr. Kjærulff, i Dynkarken 43 i sommeren 1853, hvor han opholdt sig på Vilhelmsborg.
Huset blev nedrevet sammen med resten af den østlige side af Dynkarken i slutningen af 1950’erne, da gaden blev stærkt udvidet. Huset stod, hvor spillestedet, Train, ligger i dag.
Frederiksgade.  Nr. 3 på turkortet.
Da H. C. Andersen i sommeren 1830 var i Aarhus for første gang, besøgte han bl.a. oberst Julius Høegh-Guldberg i dennes gård i Frederiksgade 32, hvor arkitektfirmaet ARKITEMA i 2002 opførte den nuværende bygning.
Digteren var til middag hos familien, og obersten viste gæsten rundt i Marselisborg- skovene. Blandt middagsgæsterne var også maleren, Martinus Rørbye, der kendte oberstens søn, Emmerich, fra malerskolen i København.
H. C. Andersen kendte i forvejen den indflydelsesrige Høegh-Guldbergs familie i København gennem sin velgører, Jonas Collin.
Rosensgade.  Nr. 4 på turkortet.
Da H. C. Andersen kom tilbage til Aarhus fra Viborg efter sin første jyllandsrejse i 1830, tog han den 12. juni ”Extraposten” videre til Skanderborg. Det var postvæsenet, der stod for al passagertransport mellem landets byer, og postvognen udgik normalt fra postmesterens private bolig, der også fungerede som byens posthus. Posthuset lå dengang i Rosensgade nr. 907 (det nuværende nr. 38).
Store Torv.  Nr. 5 på turkortet.
I Skanderborg havde H. C. Andersen - nu professor med de første ordener - i sommeren 1845 deltaget i afsløringen af Bertel Thorvaldsens monument for Frederik VI på Slotsholmen ved Skanderborg Kirke sammen med de københavnske studentersangere. Han havde skrevet kantaten.
Dagen efter ankom han og studentersangerne om eftermiddagen til Aarhus, hvor borgerne stod parate på Store Torv, for at tilbyde dem indkvartering for natten. Det fungerede som ”Slavemarked” - som HCA humoristisk fortæller.
Ingen turde imidlertid invitere den berømte digter hjem, og det endte med, at han selv måtte betale en overnatning på hotel (formodentlig Hotel Royal), inden han den næste morgen rejste med skib til Sjælland efter stort bal på Skolebakken.
Domkirken.  Nr. 6 på turkortet.
H. C. Andersen besøgte Aarhus Domkirke to gange. Første gang på Jyllandsrejsen i 1830 sammen med sin århusianske vært, redaktør og forlægger, A. F. Elmquist fra Mejlgade 48, og anden gang i 1850 ved en kort visit på vej til et ophold hos papirfabrikant Drewsen i Silkeborg.
Digteren var ikke imponeret af Domkirken, men udstillingen af den mumificerede Chr. Jacobsen Drakenberg, der havde insisteret på sin høje alder, duperede ham i 1830.
Ved sit andet besøg, var Drakenbergs udstillede mumie blevet fjernet. Drakenberg døde 146 år gammel i 1772!
Fullings Have.  Nr. 7 på turkortet.
På sin første Jyllandsrejse i sommeren 1830 overnattede H. C. Andersen hos gæstgiveren Franz Fulling, der ejede Vinkældergaarden. Gæstgiveriet, der bestod af et kompleks af forskellige bygninger, er for længst revet ned. Gæstgiveriet lå med facaderne mod Sankt Clemens Torv og strakte sig fra hjørnet af Kannikegade/Søndergade til rytterstatuen af Christian X, hvor den oprindelige Vinkældergaard lå.
Svedekassen.  Nr. 8 på turkortet.
Under sit ophold på herregården Vilhelmsborg i 1853 besøgte H. C. Andersen en sommeraften byens gamle teater i Kannikegade. Teaterbygningen lå, hvor den senere og nu nedlagte postbygning blev bygget i årene 1902-04. Andersen tilbragte en festlig aften med gamle venner og bekendte fra Det kgl. Teater, der var i byen på sommerturne. Det gamle teater gik under navnet ”Svedekassen”.
Mejlgade.  Nr. 9 på turkortet.
H. C. Andersen var til middag i Mejlgade nr. 48 torsdag den 3. juni 1830 hos A. F. Elmquist. Denne agerede bl. a. turistfører for HCA med en udflugt til Riis Skov.
Elmquist var ejer af Aarhuus Stiftstidende. Han udgav også tidsskriftet Læsefrugter, hvor H. C. Andersen fik trykt adskillige digte.
Den næste dag lånte HCA Elmquists ekvipage og kunne fortsætte sin første Jyllandsrejse til Randers og Viborg.
Vilhelmsborg.  Nr. 10 på turkortet.
H. C. Andersen ankom i sommeren 1853 via Skibsbroen til Vilhelmsborg på flugt for koleraen i København. Han opholdt sig på godset i et par uger og fik rig lejlighed til at besøge oplandet og venner i Aarhus. Han tilbragte en herlig nat i byens gamle teater med teatervenner fra København.
Han blev også udsat for stor dramatik på en tur hjem fra et besøg på Moesgaard. Den ene af lensbaronens hestevogne, hvor HCA er med, væltede ved broen over Giber Å.
Frijsenborg.  Nr. 11 på turkortet.
H.C. Andersen havde tre længervarende ophold på Frijsenborg Slot ved Hammel. I 1863, 1865 og 1868. Hver gang ankom han via Aarhus. I hans korrespondance ses, at han havde planlagt yderligere et besøg, men han blev hver gang forhindret af sygdom.
Der er ikke adgang til Frijsenborg Slot, men parken kan besøges ved specielle arrangementer.