Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Fra Tangkrogen til Ballehage > Mod Ballehage >  Helnan Marselis         Søg på sitet:
Tangkrogen - Ballehage.  Helnan Marselis Hotel. (8)Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Tidlige hotelprojekter
Det kan virke underligt, at et hotelprojekt med en så attraktiv beliggenhed først kom i gang så sent som i 1965, men de første planer om at opføre et hotel i Marselisborgskovene var på dagsordenen allerede i 1897 – året efter Århus Kommunes køb af Marselisborg Gods.

Helnan Marselis Hotel som det ser ud i dag.
Der var dengang tale om et hotel ved Ørnereden, og visionerne fejlede ikke noget. Planen var, at en dampsporvogn skulle indsættes, som skulle befordre gæster fra havnen ud til hotellet. Projektet blev aldrig realiseret.
Badehotel ved Varna
Planerne blev flyttet nærmere til byen og i stedet blev Varna valgt. Her skulle der nu opføres et badehotel.
Københavnske kapitalister
Kommunen havde indhentet 13 forslag om en pavillon ved det nuværende Varna og havde samtidigt forhandlinger i gang med et københavnsk byggekonsortium, som var interesseret i arealet her, hvor Hotel Marselis 66 år senere blev bygget.
Grundprisen lød dengang på 2-3 kr. pr. kvadratalen.
En skovpavillon til restaurationsbrug indgik også i planerne, men de strandede, da konsortiet ikke kunne magte en investering på 70.000 kr
Aarhuus Stiftstidende havde en noget spids kommentar til byggekonsortiet i oktober 1899:
    “En Kreds af københavnske Kapitalister have rettet Øjnene mod Aarhuus for her at spekulere i Anlæg af et stort Hotel paa Strandvejen lidt syd for Herredsvej, der fører mod Odder. Flertallet af Byraadet stemmer næppe for Salg af Arealet til Københavnerne”
Nye ideer
De københavnske kapitalister kom ikke til Århus, der helst ville selv, men der kom mange andre ideer frem.
Turistforeningen var på banen med stort set samme hotelprojekt i 1903 - nu blot ved Hørhaven, hvor det heller ikke blev realiseret.

Det nutidige Helnan Marselis Hotel i aftenbelysning.
Københavnske kapitalister igen i 1959
Der skulle gå 50 år, inden det igen blev aktuelt med et hotelprojekt på stedet.
I 1959 var der planer om et højhushotel på 12 etager, men der var - også i 1959 - ret kompromisløse miljøbestemmelser, så den københavnske storbygmester - og kapitalist!, Aage Jensen i kompagniskab med Lion Ferry fandt hurtigt ud af, at det nok var bedre at forsøge med en lavere bebyggelse. Planerne nåede heller ikke denne gang længere end til tegnebrættet.
Endelig et bæredygtigt hotel
Noget var dog sat i gang, og det viste sig at være mere bæredygtigt end alle de foregående forsøg.
Murermester Anker Jakobsen havde tidligere forsøgt at købe Villa Varna for at ombygge den palælignende bygning til et moderne hotel, men projektet strandede.
Køb af Villa Varna og Frydenlund 1965
Anker Jakobsen fik i 1965 ved en byrådsbeslutning lov til at købe Villa Varna og bindingsværkshuset Frydenlund for 900.000 kr. Den nye ejer ville have revet Frydenlund og Villa Varna fra 1895 ned, men salget af de gamle bygninger og grundene var betinget af, at de skulle indgå i det nye hotelkompleks, der blev tegnet af arkitekterne Knud Friis, Elmar Moltke og Thyge Klemann.
Voldsom modstand
Det kan ikke undre, at hotelprojektet mødte voldsomme protester fra de omkringboende villaejere, men Hotel Marselis kunne indvies i maj 1967.
Hotel Marselis blev anlagt øverst på skrænten ved indgangen til Marselisborgskovene, således at den eksklusive beliggenhed blev udnyttet fuldt ud.
Hotellets tre afdelinger var meget tillukket mod landdelen. Hotellets restaurant kom til at ligge i en nedgravet underetage med udsigt over bugten.
Bygningen falder fint sammen med naturen, og århusianerne har nu accepteret den som en del af Århus Bugt og Marselisborg Skov.

Helnan Marselis Hotel set fra landsiden.
Håndlavede mursten
Hotellet var Anker Jakobsens store drøm og livsværk. Som murermester var han stolt af sit håndværk, og han ønskede ikke at bygge sit hotel med fabrikerede mursten.
Han insisterede på, at hver mursten skulle være håndlavet. Det kan ses tydeligt i de mange hundrede tusinde mørke, brunrøde mursten, der er brugt både udenfor på facaden og indvendigt i hotellet. I hotellets oprindelige bygninger er der ikke to sten, der har helt den samme størrelse eller form.
Massive mure
Der er tilført mange bygningsdetaljer for at bryde de tunge massive mure, og indenfor indrettede indendørsarkitekt Harbo Sølvsten ligeledes hotellet i overensstemmelse hermed.
Helnan Marselis Hotel
Anker Jakobsens familie ejede hotellet frem til 2001, hvor den egyptiske, herboende hotelkonge Enan Galaly, overtog hotellet for 80 millioner kroner.
Enan Galaly ejer (2011) hotelkæden Helnan International Hotels med 6 hoteller i Danmark og 8 hoteller i det øvrige Europa og Nordafrika og omdøbte hotellet i Århus til Helnan Marselis Hotel.
Fornyelser og udvidelser
Enan Galaly ønskede ved overtagelsen en gennemgribende modernisering af hotellet.
Der er i dag 160 moderniserede værelser i fire fløje efter adskillige ombygninger, fornyelser og udvidelser med nye konferencerum, endnu en restaurant, nye køkkenfaciliteter og en topmoderne reception.
Hele ombygningen er sket i samarbejde med Friis og Moltke, som tegnede det oprindelige Hotel Marselis i 1967.
Udvidelsen i 2005 vakte som forventet også denne gang voldsomme naboprotester.
I dag er hotellet i Århus først og fremmest et forretningshotel, men satser også på børnefamilier i ferien.
Få spor tilbage
Der er ikke mange spor tilbage efter indretningsarkitekt Harboe Sølvsteens indretning, og de fleste af keramikeren Jørgen Gluds relieffer indgår i dag efter ombygningen i en del af værelserne.

To af Jørgen Gluds keramik-relieffer.
Litteratur
Hilmar Baunsgaard taler på Hotel Marselis
Den århusianske kommunist og folketingsmedlem Freddy Madsen (1928-2000) skriver i sine erindringer ”Viljen til forandring” (2001) om en usædvanlig politisk demonstration uden for Hotel Marselis. Det var i 1971 med ”Hestekuren” under VKR regeringen (1968-71), hvor statsminister Hilmar Baunsgaard skulle tale på Hotel Marselis:
    ”Ved en anden lejlighed, hvor Hilmar Baunsgaard talte for et udsøgt selskab på Hotel Marselis, mødte en flok, anført af murere op ved indgangen. Og da han steg ud af ministerbilen, blev han omviklet med toiletpapir, inden sikkerhedsfolkene i hast fik ham ind på hotellet”.
© 
  Murermester Anker Jakobsen
Anker Jakobsen (1900-1983) markerede sig med en række store bygningsværker i Århus som Kildegaarden, det tidligere hotel Ansgar, professor-boligerne i Universitetsparken, forskellige underjordiske garageanlæg (f.eks. på Vesterbro Torv) og tilskrives også æren for udbygningen af Langenæs.
Han boede i en årrække i villaen på hjørnet af Dalgas Avenue og Adolph Meyers Vej.
  Harbo Sølvsteen
Harbo Sølvsteen (1915-1980) etablerede sin tegnestue i Odensegade i Århus i 1944. Her havde han udstilling af egne modeller og tekstiler samt salg til flere af datidens kendte virksomheder. Han havde store opgaver inden for hotel- og kursusbranchen. Han samarbejde bl. a. med arkitektfirmaet Friis & Moltke. Harbo Sølvsteens virke og ideologi blev efter hans død videreført af sønnen Kaare Sølvsteen.
  Jørgen Glud
Jørgen Glud (1913-2003) var både maler og keramiker. Han høstede stor hæder med sine keramikrelieffer, der har et festligt, livskraftigt og fortællende billedsprog. Det gælder f.eks. reliefferne på Vejle Sygehus og Hotel Helnan Marselis i Århus. Han rejste i Frankrig og Spanien, men boede i sine sidste år i Ry.