Du er her:  Forsiden > Turforslag >  Fra Tangkrogen til Ballehage > Mod Ballehage >  Villa Varna         Søg på sitet:
Tangkrogen - Ballehage.   Villa Varna. (7)Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Villa Varna
Villa Varna er i dag en del af Hotel Helnan Marselis’ grund, der tidligere hørte til Marselisborg Gods. Godsejer og indenrigsminister H. P. Ingerslev frabad sig alle former for bebyggelse i godsets skove, med mindre det drejede sig om møller eller huse til skovfogederne.

Villa Varna, som den ser ud i dag. 2011.
Dette mønster fastholdt han længe, men af en grund, der fortaber sig i det uvisse, fik købmand og grosserer Otto Langballe H. P. Ingerslevs tilladelse til at opføre en villa tæt på stranden bag det gamle bindingsværkshus og skovfogedbolig, Frydenlund.
Specielle vilkår
Der blev knyttet ret specielle vilkår til byggeriet af den store herskabsvilla.
Villaen blev i 1895 godt nok opført for grosserer Otto Langballes regning, men han skulle ikke betale leje af grunden.
Til gengæld måtte Langballe acceptere, at villaen efter 30 års forløb skulle tilfalde ejeren af godset, H. P. Ingerslev.
Villaen rummede en hestestald, hvilket var ganske naturligt dengang. Bygningerne er tegnet af Vilhelm Ahlmann.
Århus Kommune overtager jorden 1896
I 1896 overtog Århus Kommune Marselisborg Gods og sammen med godset de betingelser, der knyttede sig til villaen.
Otto Langballe søgte derfor både i 1906 og 1910 om tilladelse til at købe grunden og dermed opnå ejendomsretten, men det lykkedes ham ikke at overtale kommunen, som holdt fast i den gamle aftale.

Villa Varna 1900. Hestestalden ses ude til venstre.
Kalkværksejer
Otto Langballe var i handelslære hos bl.a. storkøbmand Hans Broge. I 1870 indtrådte han i faderens C. Langballes tegl- og kalkværksvirksomhed, som lå på hjørnet af Nørre Allé og Teglværksgade. Han overtog senere ledelsen.
Langballe var meget aktiv i kredsen af større erhvervsdrivende, som startede mange af byens nye aktieselskaber.
Byrådsmedlem
Han var bl.a. bestyrelsesformand i Ceres/Østjydske Bryggerier og byrådsmedlem i en årrække.
Han var en af de førende skikkelser bag havneudvidelsen mod nord. Otto Langballe døde i 1910, men hans enke blev boende i villaen indtil 1929.
Del af Helnan Marselis Hotel
Villa Varna havde yderligere to lejere, inden den i 1965 blev overtaget af murermester Anker Jacobsen.
Anker Jacobsen ville rive den gamle villa fra 1895 ned i forbindelse med sit hotelbyggeri, men det gav kommunen ikke lov til. Villa Varna kom i stedet til at indgå i det nye hotelkompleks.
I dag rummer villaen nogle af hotellets kursusfaciliteter og er sammenbygget med den nordligste fløj.
© 
Vilhelm Ahlmann (1852-1928)
Svensk/dansk arkitekt.
Ahlmann nåede at sætte sit præg på byen.
Hans kendteste bygninger er Havnepakhuset, Karensmølle (1890, nedbrændt 1961), Nørre Boulevard Skole (1892-93) og den markante bygning i Guldsmedgade 25 (1894), der husede Albecks Skole og Jette Tikøbs Musikskole med Grundtvigssalen.