tanker-i-gang.dk - Artikler - Frederik Visby
Du er her:  Forsiden >  Artikler >  Frederik Visby         Søg på sitet:
Frederik Visby.   Artikel Gå til artikel-oversigten.
Frederik Visbys Århus-akvareller
Frederik Visby er kendt for sine ca. 100 akvareller med motiver fra Århus, som byen så ud i 1850’erne. Billederne er malet i perioden fra 1888 til 1909, og Visby har for en stor del måttet forlade sig på sin utrolige næsten fotografiske hukommelse.
Han kunne ikke leve af sin kunst, så han måtte ernære sig som håndværksmaler, fotograf og tandlæge.
Første møde med Århus
Visbys første møde med Århus skete i januar 1851. Han var da 11 år gammel. Faderen, der var præst i Vester Velling ved Randers, havde bestemt, at han skulle i Katedralskolen i Århus.
Mens han gik i skole, skulle han bo hos en onkel i Århus, der dengang havde sit hjem i Møllestien.
Den lykkelige skoletid
Frederik Visby boede i Århus indtil 1858, hvor han tog sin afgangseksamen fra Katedralskolen. Han klarede sig pænt i skolen, hvor han bl. a. fik ug i tegning og skrivning.
Visby er her ca. 60 år.
Frederik fik mange venner overalt i byen og kom på besøg både hos velstillede og jævne borgere.
Sammen med sine jævnaldrende købte han tobak, der blev røget i smug i Møllers lysthus i Skolegyde.
I Visbys erindring var skoleårene i Århus en lys og lykkelig tid.

Borgervæbningen på strækmarch. Med humor ser Visby, at ikke alle soldater lægger lige meget energi i marchen.
Ville være kunstner
Efter eksamen flyttede Visby til København i 1858. Han fulgte forelæsninger på universitet og gik til undervisning på Polyteknisk Læreanstalt og Teknisk Institut.
I 1860 bestemte Visby sig for at blive kunstner. Han blev optaget på Kunstakademiet og færdiggjorde sin uddannelse dér i 1864.
Visby som krigstegner i 1864
I begyndelsen af 1860'erne aftjente Frederik Visby sin værnepligt. Pga. sit talent var han med ved fronten for at skildre krigens gang i tegninger.
Tegning. Det tyske bombardement af Sønderborg var meget
ødelæggende. Her forsøger en familie at bringe sig i sikkerhed.
Første rejse til Vestindien
Frederik Visby kunne ikke leve af at være kunstner, så efter pres fra familien blev han malersvend i København. Denne tilværelse bekom ham ikke, og allerede i 1865 tog han til Dansk Vestindien og vendte først i 1870 tilbage til Danmark og bosatte sig i Århus.
Fotograf i Århus
Han arbejdede først som malersvend, men i 1871 købte han Christian Odenses fotoatelier i Vestergade 5 og arbejdede herefter hovedsageligt som fotograf. Det var også i denne Århusperiode, han giftede sig første gang.
Anden rejse til Vestindien
I 1877 flyttede familien til København, og Frederik Visby begyndte at læse til tandlæge. En uddannelse han gjorde færdig i 1878. I 1880 rejste han med familien til Dansk Vestindien og efter 2 år videre til New York. 1884 vendte familien tilbage til Danmark og bosatte sig i København.
Hustruen døede i 1886, og i 1888 flyttede Visby til Århus med sine 4 døtre.
Visby faldt til ro
Han syntes nu endelig at være faldet til ro og levede resten af sine erhvervsaktive år som tandlæge i Århus. Et par år efter ankomsten til Århus giftede han sig for 2. gang.
Århus-akvarellerne blev til
Samtidig med arbejdet som tandlæge begyndte Visby at male de ca. 100 akvareller, han blev kendt for.
I akvarellerne vendte Visby tilbage sin skoletids Århus og malede scenerier og personer, som han huskede dem.
Billederne var lette, elegante og lyse, tilsat barnlig uskyldighed og med et humoristisk blik for det skæve og kuriøse.
Hukommelse og fotografi
Det var ikke altid, Frederik Visbys hukommelse slog til. Der er flere eksempler på, at han brugte fotografier til støtte for sin hukommelse. Det var især den århusianske amatørfotograf Ketel Ketelsens fotografier han brugte.
Mindebro. Det ses tydeligt, at Visby har støttet sin hukommelse med fotografiet taget af Ketel Ketelsen.
Vist på landsudstillingen
I forbindelse med landsudstillingen i 1909 blev Visbys akvareller for første gang vist for publikum. Man var meget begejstret for billederne. De viste et Århus, før industrialiseringen omkalfatrede byen. En forandring, der efter manges mening, ikke var til det bedre. Akvarellerne kom til at stå som udtryk for de gode, gamle dage.
Købt af Århus Kommune
Det blev fra sagkyndigt hold fremført, at Visbys billeder var af historisk værdi og burde bevares for eftertiden.
I byrådet enedes man om at ville købe akvarellerne, og selv om byrådet og Visby ikke var helt enige om prisen, endte det med, at byen i 1910 overtog billederne for 2000 kr. Det svarer til 114.000 i nutidskroner.
Da Købstadsmuseet Den Gamle By blev oprettet i 1914, overdrog kommunen Visbys akvareller til museet.
Frederik Visbys sidste år
I 1909 døde Visbys anden hustru, og samme år ophørte han med sin tandlægepraksis. Han helligede sig nu i en alder af 70 år udelukkende maleriet og prøvede at indhente, hvad han ikke nåede i sine yngre år. Han opholdt sig bl.a. flere somre på Skagen.
Frederik Visby døde i 1926 knap 87 år gammel.
Kalø med slotsruinen. Billedet er malet, efter Visby ophørte med sin tandlægepraksis i 1909.
Litteratur
Jensen, Peder
Et bevæget livs roman.
I: Århus Stifts årbøger. Bd. 56. 1963.
Jensen, Peder
Tandlæges billeder fortæller om det svundne Århus.
I: Demokraten. 21. okt. 1962.
Kjær, Birgitte
Frederik Visbys Århus. 2005
©