tanker-i-gang.dk - Litteratur
Du er her:  Forsiden >  Litteratur         Søg på sitet:
Litteratur
Faglitteratur
 • Barn i Århus
  Udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg. 1956-1957. - 2 bind
 • Byens børn: Århusbørn i lys og skygge
  Redaktion: Ib Gejl. 1983.
 • Dehnits, Leif
  Århus amt
  Bibliografi udarbejdet af Leif Dehnits ; under medvirken af Kjeld Elkjær. 1987. -2 bind
 • Dit Århus : festskrift til Gunner Rasmussen den 15. februar 1990
  Redigeret af Bue Beck og Birgitte Kjær. 1990.
 • Folk i Århus
  Ved Tage Kaarsted ; [billedredaktion og -tekster: Finn H. Lauridsen]. 1987
 • Hoffmeyer, J.
  Blade af Aarhus Bys Historie. 1904-1911. - 2 bind
 • Holstein-Rathlou, Viggo J. von
  Aarhus : Historisk-Topografisk Beskrivelse med Biografier.
  1920-1925. - 3 bind
 • Jensen, Andr. K.
  Aarhus By.
  Genudgivet 1982. - (Danske Byer og deres Mænd ; 1)
 • Kend din by, din rod: Århus-guide
  Historisk Værksted (arbejdsløshedsprojekt). 1983.
 • Kjær, Birgitte
  Frederik Visbys Århus : billeder fra en stiftsby i 1850erne.
  2005. - (Den Gamle Bys skriftrække ; bind 9)
 • Litteratur om Århus og forstæder : en illustreret bibliografi
  Ved Åge Bredsted ... et al. 1959.
 • Faglitteratur fortsat
 • Sejr, Emanuel
  Gamle Århusgader.
  1960-1961. 2 bind
 • Ung i Århus
  Århus Byhistoriske Udvalg : Universitetsforlaget i Århus. 1964-1988. - 3 bind
 • Weinreich, Mogens
  Kend din by : kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu.
  Udvalgt fra artikelserie i JP Århus og forfattet af Mogens Weinreich. 2005-2007. - 2 bind
 • Århus : byens historie
  Redaktion: Ib Gejl.
  Bind 1 : -1720, Bind 2 : 1720-1870, Bind 3 : 1870-1945, Bind 4 : 1945-1995. 1995-1998.
 • Århus bys historie : fra vikingetid til nutid
  Af Helge Paludan ... [et al.]. - 3. reviderede udgave. 1998.
 • Århus dengang og nu
  1. samling / red.: Vagn Dybdahl. - 1971.
  2. samling / red.: Vagn Dybdahl og Erik Korr Johannesen. - 1972.
 • Aarhus gennem Tiderne
  Under Redaktion af Jens Clausen ... et al. Bind 1-4. 1939 - 1941.
 • Periodica
 • Østjysk hjemstavn
  Østjysk Hjemstavnsforening, 1936-.
  Tidligere med titel: Østjydsk hjemstavn.
 • Aarbøger
  Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1908-1957.
  Fortsættes som: Århus Stifts årbøger. 1959-.
©