Du er her:  Forsiden > Turforslag > Århus - byens porte >  Litteratur/links         Søg på sitet:
Århus - byens porte.  Litteratur/links m.m.Se turen på Kort    Gå til oversigten over Turforslag 
Links
 • Bauditz, Sophus
  En kort biografi fra Wikipedia.
 • Birck, L. V.
  Cisen og komsumptionen.
  I: Nationaløkonomisk tidsskrift. Bind 3, række, 28. 1920.
  Detaljeret beskrivelse af accisen og de på denne tid indførte afgifter.
 • Christensen, Villads
  København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857.
  Her fortælles bl.a. om de daglige problemer og genvordigheder, når byens borgere skulle passere byportene. Det er København, der beskrives, men problemerne var de samme i Århus.
 • Århus' byporte under enevælden
  Website vedligeholdt af Dansk Center for Byhistorie.
Litteratur
 • Faglitteratur
 • Bauditz, Sophus
  Erindringer. 1916.
  Udsnit af: Pressens Magasin. 1916. September - December. Indhold: Slægten Bauditz ; Sophus Bauditz om sin Fader ; Af Sophus Bauditz' Dagbøger.
 • Birck, L. V.
  Cisen og komsumptionen.
  I: Nationaløkonomisk tidsskrift. Bind 3, række, 28. 1920.
  Detaljeret beskrivelse af accisen og de på denne tid indførte afgifter.
 • Brandt Poulsen, Mogens
  Århus arkitekturguide. Fotografi Aage Lund Jensen. 1999.
 • Christensen, Villads
  København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857. 1912.
  Her fortælles bl.a. om de daglige problemer og genvordigheder, når byens borgere skulle passere byportene. Det er København, der beskrives, men problemerne var de samme i Århus.
 • Faglitteratur - fortsat
 • Holstein-Rathlou, Viggo J. von
  Aarhus : Historisk-Topografisk Beskrivelse med Biografier.
  1920-1925. - 3 bind.
 • Israelsen, N.J.
  Nørreport 20 og Arkitektskolens andre bygninger.
  Nye fotooptagelser: Aage Lund Jensen. 1990.
  Udgivet i anledning af Arkitektskolen i Aarhus' 25 års jubilæum.
 • Jensen, G.A.
  Barndoms- og Ungdomserindringer : nedskrevne 1916-20. 1943.
  Højesteretsdommer G.A. Jensens barndoms- og ungdomserindringer fra Århus og Viborg.
 • Jensen, Peder
  Fra den sorte skole til Middelgades port : Mejlgade - en reel og nærsom gade. 1968.
 • Jensen, Peder
  Tolderstien der blev borte : Smugleri og konsumtion, byporte, indhegninger og tolderstier i Århus.
  I: Århus Stifts årbøger. - Bd. 63 (1970). - S. 7-39.
 • Kjær, Birgitte
  Frederik Visbys Århus : billeder fra en stiftsby i 1850erne. 2005.
  - Den Gamle Bys skriftrække ; bind 9.
 • Næraa, Lica Weis
  Bertha Weis' historie : Århus mølle fra 1846.
  Akvareller, tegninger: Bertha Weis, Lica Weis Næraa. - 1992.
  Med forfatterens oldetante, møllerkonen Bertha Weis (1828-1902) som central figur skildres en periode i familien Weis' historie, primært ud fra hendes mange breve.
 • Århus dengang og nu
  1. samling / red.: Vagn Dybdahl. - 1971.
  2. samling / red.: Vagn Dybdahl og Erik Korr Johannesen. - 1972.
 • Skønlitteratur
 • En curieus Tildragelse i Aarhuus
  I: Journal for Politik, Natur- og Menneskekundskab, I, 1820, s. 243-47.
Hent turen som mp3-fil på downloadsiden.
©