Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus > Ved Bispetorvet >  Svedekassen         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.  Svedekassen. (8)Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
"Svedekassen" i Kannikegade
Under et længerevarende besøg på herregården Vilhelmsborg, som ligger få kilometer fra Aarhus, i 1853 hos lensbaron Ove Gyldenkrone tog H. C. Andersen ifølge sin Almanak fredag den 17. juni på teaterbesøg i byen i den såkaldte ”Svedekassen” i Kannikegade.
"Svedekassen". H. C. Andersen ses i konversation på første række.
Maleri fra 1909 af teatermaler Rasmus Christiansen 1863-1940. Maleriet befinder sig i dag i Aarhus Teaters magasin.
Det var ”det kjøbenhavnske Operaselskab”, der var på turné.
I et brev til Helene Balling fra den 3. juli skriver han:
    ”En Aften tog jeg op til Aarhuus, hvor Sahlerts, Schram og Madam Fossum gave Scener af Røverborgen, Don Juan og Brylluppet ved Comosøen. Madam Fossum udførte i det sidste Madam Sødrings Rolle og det slet ikke galt; Schram sang fortræffeligt; mellem Scenerne dandsede Hoppe og Jomfru Rostock Charakteerdandse. Jeg talte med dem Allesammen, besøgte dem oppe paa Theatret”
Tømmermænd?
H. C. Andersen har været i sit es blandt vennerne og kommer først hjem kl. 1 om natten, som han noterer i sin Almanak. Samme sted er der om lørdagen den 18. - dagen derpå - blot indført en enkelt linje – kort og kontant:
    ”Nede ved Stranden, ikke vel”.
H. C. Andersen har med sikkerhed haft en gevaldig aften.
H. C. Andersens debut
Syngespillet Røverborgen med libretto af Adam Oehlenschläger og musik af Kuhlau har afgjort fyldt ham med nostalgi og gjort ham sentimental.
Det var netop dette stykke, hvor han gjorde sin første entré på Det kongelige Teaters scene, hvorfra han også kendte Sahlertz, som han nævner i brevet.
Salen i ”Svedekassen”. Foto fra Den Gamle By.
Teaterets verden havde alle dage tiltrukket ham som en magnet – og han måtte bare skrive til scenen.
Optaget i balletkorpset
Den unge Andersen var blevet optaget i balletkorpset, hvor han øvede hver formiddag. Hans danselærer havde tidligt understreget, at han ikke kunne gøre sig håb om at blive danser. Han manglede udstråling, men han kunne bruges som figurant.
H. C. Andersen kom til at medvirke som statist i en lang række forestillinger og var knyttet til Det Kongelige Teater fra september 1820 til maj 1822.
Brylluppet ved Como-Søen
I Aarhus kunne H. C. Andersen genopleve operaen Brylluppet ved Como-Søen fra 1849, hvortil han selv havde skrevet librettoen med musik af F. Glæser og med balletarrangement af selveste August Bournonville.
Operaen blev en succes på Det Kongelige og opført 12 gange.
En skuffet Andersen
H.C. Andersen skriver noget skuffet i "Mit Livs Eventyr" om sin egen rolle som forfatteren til stykket:
    ”I Januar (1849) kom »Brylluppet ved Como-Søen« paa scenen, og nu blev Componisten, Gläser, hvem man længe havde viist Ligegyldighed, ja Uretfærdighed, høilig paaskjønnet, og hans Musik modtaget med stormende Bifald. Bladanmeldelsen lød varmt og erkjendende for ham, hans Musik og Bournonvilles Arrangement blev særdeles rost, jeg derimod ikke nævnet. Derimod udtalte Gläser sig varmt og inderligt for den Hæder, jeg havde medvirket til.”
Teaterejer, Sophus Birck, foran det gamle Aarhus Teater ”Svedekassen” i Kannike-
gade i 1900. Den oprindelige ejendom blev bygget om og udvidet flere gange. Sophus Birck solgte sit teater til staten, der rev det ned og byggede posthuset, der fungerede i årene 1904 - 1999.
Ikke kun eventyr
Meget af H. C. Andersens dramatiske produktion er gået i glemmebogen, men forfatterskabet består, når alt medregnes, af mere end 50 arbejder, der omfatter alle teatergenrer: skuespil, vaudeviller, lystspil, eventyrkomedier, folkekomedier, operalibretti, balletudkast, revyer, prologer, dramatiske optrin ved kunstnerkarnevaler samt børne- og dukketeaterforestillinger.
Læs mere
Det gamle teater     Omrejsende     Svedekassen     Statist
Det gamle Aarhus Teater
Det gamle Aarhus Teater i Kannikegade har sine rødder helt tilbage i 1816, hvor teaterforeningen Polyhymnia havde indrettet et teater, der kunne rumme ca. 500 tilskuere, eller 8 % af byens befolkning (svarer til 24.000 tilskuere i 2010).
Omrejsende teatre
Da dilettantforestillinger efterhånden gik af mode, ophørte teaterforeningen Polyhymnia i 1822 som dramatisk selskab. Den fortsatte i stedet for som en rent selskabelig forening, til den blev nedlagt i 1978.
Salen blev udlejet til omrejsende teaterselskaber og musikopførelser og blev fortsat anvendt som sådan, efter at teatret overgik til privateje i 1851.
Ved en ombygning i 1854 - året efter H. C. Andersens besøg - blev teatret udvidet til at kunne rumme 700 tilskuere.
Svedekassen
Teatret var oprindelig veludstyret af et provinsteater at være, men tiden løb fra det.
Det fik tilnavnene "Svedekassen" og kunstens ”Pjaltenborg” på grund af de dårlig udluftningsforhold.
Teatret var også kendt som en brandfælde, men det forhindrede ikke de mange forskellige gæsteoptrædener som skildret af H. C. Andersen.
Flere af datidens kendteste skuespillere, som f.eks. Johanne Louise Heiberg fra Det Kgl. Teater, optrådte lejlighedsvis på scenen i Aarhus.
Forholdene i ”Svedekassen” blev efterhånden for små og utidssvarende, og i slutningen af 1800-tallet voksede tanken om en ny jysk nationalscene.
Det nye Aarhus Teater stod færdigt i 1900.
Statist på ”Svedekassen
Den århusianske forfatter, Harry Søiberg, har en skildring af ”Svedekassen” fra århundredeskiftet 1900 i sin roman På vej mod tiden. Som læredreng bijobbede han som statist på det gamle teater:
    “I et mørkt kælderrum under scenegulvet i byens teater stod Hannibal sammen med en flok statister i færd med at blive iklædt den mundering, de skulle optræde med på scenen. Der faldt kun et sparsomt lys hen over det sted, hvor de stod, fra en lygte, der hang på en stolpe midt i mørket, og hvis glas var dækket af et tykt lag gammelt støv med et par blanke pletter, gnedet frem af en hånd for at skaffe lidt bedre belysning.”
Kort, printvenlig udgave af turen
her.
© 
Helene Balling
Helene Balling, f. Næboe (1799-1893) var gift med pakhusforvalter Jonathan Balling.
Mens H. C. Andersen læste til studentereksamen, spiste han hver lørdag hos Ballings i Nyhavn.
Helene Balling boede efter mandens død sammen med sin søster Augusta Christiane Næboe i Laxegade.
Han bevarede kontakten med de to søstre til sin død.
Ludvig Ferdinand Sahlertz
Ludvig Ferdinand Sahlertz (1812-86) var operasanger og skuespiller. Han blev fast ansat ved Det Kgl. Teater i 1835, hvor han i en årrække udførte de blidere roller som elsker i operaer, f.eks. som Aimar i Adam Oehlenschlägers ”Røverborgen.”
Peter Schram
Kgl. kammersanger Peter Schram (1819-95) kom allerede som 12 årig på Musikkonservatoriet og blev efter sin afgang herfra elev på Det kgl. Teater.
Han debuterede som operasanger i 1841.
Han blev også skuespiller på grund af sit dramatiske talent og var indtil sin død den førende skikkelse inden for den komiske opera.
Johan Frederik Hoppe
Kgl. solodanser Johan Frederik Hoppe (1815-1890) var i mange år danser på Det Kgl. Teater, hvor han af August Bournonville blev betroet flere solopartier i uropførelser.
Hoppe var uhyre populær i samtiden.
Vilhelmine Leocadie Theresia Gerlach
Vilhelmine Leocadie Theresia Gerlach (1827 - 1919) f. Bergnehr. Svenskfødt operasangerinde af adelsslægt.
I 1844 indledte hun sin karriere som mezzosopran i Stockholm, hvor hun vakte opsigt på grund af sin stemme og sine evner som skuespiller.
Kom til København og blev straks ansat på Det Kgl. Teater, hvor hun i de følgende år fik stor succes. Hun sang mange roller, bl.a. i Røverborgen.
Hun var uden konkurrence operaens kvindelige førstekraft, det tætteste man i København kom på en primadonna.
Hun tabte imidlertid lysten til scenelivet og blev afskediget.
Gift med lysestøber og toldassistent E. C. Fossum, skilt og i 1861 gift med Carl Ludvig Gerlach.
I 1866 optrådte hun sidste gang på Casino og virkede derefter som sanglærer.
Julie Rostock
Julie Rostock, senere gift Carpentier optrådte allerede i Holbergs Julestuen i december 1840.
Hun fik sin afsked fra Det Kgl. Teater i 1864.
Rasmus Christiansen
Rasmus Christiansen (1863-1940) f. i Bjertrup nær Skanderborg var maler og tegner.
Han kom i malerlære i Aarhus i 1877 og startede på Kunstakademiet.
Han udvandrede sammen med flere unge malere herfra for at slutte sig til den mere tidssvarende undervisning på Kunstnernes Frie Studieskole 1881-85.
Han skildrer landbolivet og naturen og havde stor talent som maler af historiske anskuelsesbilleder som f.eks. maleriet af H. C. Andersen.
Virkede også som illustrator og bladtegner, hvor karikaturen var et yndet element, især i gengivelsen af skuespillere.
Ansat som tegner ved Politiken (1898-1915), hvor han placerede sig som en af pionererne inden for dansk dagbladstegning. (Maleriet: En dansk dragon og tyske husarer i 1864. Malet i 1931.)
Brylluppet ved Como-Søen
Stoffet til operaen havde HCA tyvstjålet fra en roman af Alessandro Manzoni (1785-1873).
Motivet med den forbryderiske adelsmand, der vil tage den uskyldige borgerlige pige (her dog en bondepige) med vold, kendes også fra andre forfattere som Lessings Emilia Galotti, Schillers Kabale und Liebe og Verdis Rigoletto.
Banditterne slås naturligvis på flugt, og folket og den uskyldige kærlighed sejrer.
August Bournonville
1805-1879, dansk danser, koreograf og balletmester. Bournonville er det centrale navn i dansk ballethistorie.
Operaen Brylluppet ved Como-Søen blev en af Andersens sikreste teatersucceser.
Det skyldtes utvivlsomt Bournonvilles meget levende og stilsikre iscenesættelse af det farverige italienske miljø, hvor balletmesteren med sine forudgående succesrige italienske balletter har følt sig på hjemmebane.