Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus >  Havnen/Skibsbroen 1830 og 45         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.   Skibsbroen 1830 og 45. (1) Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Med hjuldamper til Aarhuus
Mandag den 31. maj 1830 gik H. C. Andersen i København om bord på hjuldampskibet, H/S Dania, for at sejle til Aarhus.


Dampskibet Dania gik bl. a. i rutefart mellem Aarhus og København.
Formålet med hans Jyllandsrejse var bl.a. at samle stof til den historiske roman, Christian den Andens Dværg, som han havde påbegyndt allerede i skoletiden i Slagelse, og som han aldrig fik fuldført.
Første besøg i Aarhus 1830
Den 1. juni 1830 satte H. C. Andersen for første gang foden på århusiansk jord på Skibsbroen, der dengang lå på den nordlige side af åens munding.
Åhavnen 1768. Havnen har ikke set meget anderledes ud ved H. C. Andersens første besøg i 1830. (Ill: Pontoppidans Danske Atlas).
Stedet blev mange år senere til Honnørkajen - nu med det nye multimediehus, Urban Mediaspace Aarhus.
Besøget blev det første af i alt otte mere eller mindre hastige af slagsen i købstaden Aarhus med dens dengang 6.000 indbyggere.
Nysgerrige borgere
Da der ikke skete så meget andet i byen på den tid, havde mange af byens borgere for vane at dukke op ved landgangsstedet for nysgerrigt at kigge på de rejsende, når skibene ankom eller afsejlede, men ingen lagde særligt mærke til den ukendte unge, ranglede digterspire.
Det skulle senere blive helt anderledes.
Breve til vennerne
H. C. Andersens første sejltur til Aarhus havde varet mere end et døgn på grund af et voldsomt stormvejr.
Han giver en udførlig og munter skildring af kvalerne på denne første sørejse og af sin ankomst til byen i breve til to af sine nærmeste venner. Det første brev sendte han allerede fra byen den 4. juni til vennen, Ludvig Læssøe.
Det andet blev afsendt et par dage efter fra Viborg, ”Jydernes ældste By” til Edvard Collin, hvis familie delvist havde finansieret turen.

Edvard og Henriette Collin. Maleri af Wilhelm Marstrand 1842.
En guldgrube
Begge ovennævnte breve udgør en lille guldgrube om forholdene i Aarhus og om nogle af byens fremtrædende borgere og begivenheder.
”Mange pederpaarske Lidelser”
Det var en noget søsyg og omtumlet 25-årig ung, litterær løve, der efter "mange pederpaarske Lidelser", endelig - ligesom Ludvig Holbergs Peder Paars - kunne sætte foden på fast grund i den lille købstad.

Kort over Aarhus fra 1858. Ved H. C. Andersens første besøg i 1830 fandtes kun den øverste nordlige molearm.
I brevet fra Viborg den 7. juni 1830 til Edvard Collin beretter H. C. Andersen reportageagtigt og personligt om sin rejse.
”Dania” skulle være ankommet kl. 6 om morgenen, men det elendige fartøj med en maskinkraft på kun 40 heste blev forsinket 12 timer af stormen:
    ”….Efter Aftale skriver jeg da her fra Jydernes ældste By; nu skal De høre alle mine fata. I Luften sprang Dampskibet rigtignok ikke, men det var en grausam Tour, først Tirsdag aften Kl. 6 kom vi til Aars efter mange pederpaarske Lidelser..
- og beretningen om lidelserne fortsætter:
    .. jeg var saa søesyg, at jeg slet ikke brød mig om at strande; tilsidst lovede han os da at vi om Aftenen (Tirsdag) skulde komme i Land i Æbeltoft, men i dette forjættede Land, var der kun een Vogn sagde man og det var en Møgvogn, en daarlig Trøst, derfor ansporede vi alle Capitainen, og han igjen Skibet saa at vi, istedetfor 6 om Morgenen, kom 6 om Aftenen til Aarhuus”.
Mange ”vesitter”
Men i land nåede han, og allerede på den første aften i byen blev der aflagt ”nogle vesitter” på hans værelse.
”Vesitterne” resulterede i middagsinvitationer hos oberst Julius Høegh-Guldberg i Frederiksgade og redaktør A. F. Elmquist i Mejlgade.
Hans gamle tysklærer fra København, Jens Worm Bruun, der i mellemtiden var blevet overlærer ved Frue Sogns Borgerskole i Vestergade 23, nåede han tilsyneladende ikke at besøge.
Til gengæld nåede han at aflægge det næsten ”obligatoriske” turistbesøg i Domkirken.
Altid Skibsbroen
Når H. C. Andersen senere kom sejlende fra Sjælland for at besøge Jylland - Hovedlandet - landede han altid ved Skibsbroen, og fra samme sted forlod han Østjylland, når han ad søvejen rejste tilbage til Sjælland.
Enkelte gange forlod han dog byen sydover med postdiligencen.
Overnatning i 1845
Den 2. august 1845 -15 år efter sit første besøg i byen - sejlede H. C. Andersen fra Aarhus til København med dampskibet ”Hertha”. Han havde været på et besøg i Skanderborg. Afsejlingen skete fra Skibsbroen efter en enkelt overnatning.
Med sang og klang
I H. C. Andersens Almanak for afrejsedagen, er der følgende indføring om overfarten:
    ”Seilet med Hertha, som frit førte Sangforeningen hjem, mødte Iris; Torden og Skybrud; af sted 6½, kom hjem Klokken 8 Aften. Gik til Collins”
- og - som han uddyber i Mit Livs Eventyr - så gik det særdeles muntert til på hjemrejsen - og hjem til mere succes:
    ”Hjem over Kattegattet gik det med Sang og Klang, Ungdoms Sind og Ungdoms Mod; Kullen løftede, sine sorte Klipper, de danske Kyster stode saa frisk, og grønne med deres Bøgeskove, det var en Sangfart, en Vennefart for Componist og Digter. - Jeg vandrede hjem igjen til literair Virksomhed…”
Kort, printvenlig udgave af turen her.
© 
Edvard Collin
Edvard Collin (1808-86) var søn af Jonas Collin, H.C. Andersens store velgører og støtte.

Andersen forblev hele livet et kærkomment ”medlem” af familien Collin. Edvard og H. C. Andersen betragtede hinanden som brødre. Deres livslange venskab startede med Edvards hjælp med lektierne i latin og varede til Andersens død i 1875.

Edvard Collin var ikke ukritisk over for H.C. Andersen. Han overtog ansvaret for digterens uddannelse, rejser, pengesager og forhandlinger med forlæggere og bogtrykkere.
Deres brevveksling omfatter mere end 500 breve.
Peder Paars
Peder Paars er et komisk, satirisk heltedigt fra 1719 af Ludvig Holberg.

Det handler om kræmmeren Peder Paars' sejltur fra Kalundborg til Aars (Aarhus).

Skibet forliser, da styrmanden falder i søvn, og Peder Paars havner på Anholt.
Han må gennem mange ”trængsler”, inden han til sidst næsten nøgen når til Aarhus.