Du er her:  Forsiden > Turforslag >  H. C. Andersen og Aarhus > Havnen >  Skibsbroen 1860'erne         Søg på sitet:
H.C. Andersen og Aarhus.  Skibsbroen 1860'erne. (1) Turen på Kort    Oversigten over Turforslag 
Til Frijsenborg i 1863
I 1860’erne besøgte H. C. Andersen slottet, Frijsenborg, ved Hammel tre gange og kom hver gang gennem Aarhus.

Fotoet viser Aarhus Havn, som den så ud omkring 1864.
Den første gang var den 8. juli 1863, hvor en vogn holdt parat ved Skibsbroen til den nu særdeles kendte H. C. Andersen.
Digteren skulle straks videre til Frijsenborg, hvor han skulle besøge lensgreveparret Thyra og C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs - den senere konseilspræsident.
I Dagbogen noterer han kort:
  ”Paa Skibsbroen i Aarhuus hilsede Kjøbmand Lisberg paa mig. En Vogn fra Frisenborg ventede, vi kom til Aarhuus lidt før fire og henimod halv syv var jeg paa Frisenborg..”
Retur til Sjælland
Søndag den 19. juli var H. C. Andersen ifølge sin Dagbog tilbage på havnen i Aarhus - nu for at tage dampskibet, Eideren, tilbage til Korsør og videre til godset Basnæs:
  ”...... Thielemann fulgte med til Aarhuus. Ombord fik jeg Besøg af Etatsraad Willemoes med Datter”.
På Frijsenborg i sommeren 1865
To år efter sit første besøg på Frijsenborg ankom H.C. Andersen igen til Aarhus. Det skete mandag den 12. juni 1865.
Han ankom til Skibsbroen fra et ophold på godset Basnæs og skulle straks videre til Frijsenborg.
I Dagbogen berettes som altid meget udførligt om tidspunkterne for rejserne og vejrforholdene:
  ”Oppe Klokken 6; kjørte Klokken syv, det var bedre Veir end igaar men blæste dog, dette tog til; i Korsør tog jeg strax ombord paa Skirner, et godt stort Dampskib, men meget langsomt i Farten….”

Dampskibet Skirner, som H. C. Andersen ankom med 12. juni 1865.
Fra Skibsbroen til Frijsenborg
Andersen, der var forsinket, traf til alt held konsul Mørk på Skibsbroen. Mens Andersen nettede sig på et nærliggende "Vertshus", skaffede Mørk en "Vogn med Kalesche", der kunne køre digteren til Frijsenborg.
Om ankomsten til Aarhus skriver H. C. Andersen i Dagbogen:
  ”… Klokken ½11 toge vi fra Korsøer og først henimod 6 vare vi i Aarhuus. Consul Mørk var paa Landingspladsen og ledsagede mig til Vertshuset, han skaffet mig ihast en Vogn med Kalesche.”
Den 16. juli returnerede H. C. Andersen til Aarhus fra Frijsenborg om morgenen for at sejle til Korsør. Denne gang var han på vej til herregården Glorup ved Nyborg.
Sidste ophold på Frijsenborg 1868
Den sidste gang H. C. Andersen lagde an ved Dampskibsbroen i Aarhus, kom han direkte fra godset, Holsteinsborg, via Korsør for at fortsætte til Frijsenborg.
Opholdet i 1868 blev også hans sidste på det fornemme gods. Besøget varede fra den 17. til den 30. august.
I Dagbogen skildrer han sin ankomst:
  ”Klokken lidt over tre vare vi allerede i Aarhuus, paa Broen traf jeg Watts Broder med Forlovede, samt Spillelærerinden fra Holsteinborg, der var lukket Vogn, kjørt af en Bondeklædt Karl efter mig fra Frisenborg”.

Vue over Aarhus og havnen. Billedet er taget fra Wallensteins skanse, hvor Skansepalæet nu ligger. (Foto ca. 1865).
Et nyt Frijsenborg
H. C. Andersen når også denne gang at hilse på bekendte på den korte tur gennem Aarhus. Det er, som om han støder på dem overalt, og han er god til at sende hilsener videre i sine breve.
I et brev til Niels W. Gade skriver han den 24. august fra Frijsenborg, der netop var blevet total ombygget:
  ”Nu er jeg i Jydernes Land, hvor De og Deres Frue nyligt have været. Jeg er paa Frijsenborg da jeg kjørte her hen mødte jeg paa Gaden i Aarhus Deres Svoger, vi talte om Dem. Her er rigt og storartet! Stuer og Sale pange med Farver og Forgyldning, Gulvene med Mosaik af forskjellige Træskærerier….”

Foto af H. C. Andersen fra 1865. Fotograf: Henrik Tilemann.
Tre herregårdsophold
Da opholdet den 30. august var forbi, udskibede han sig fra Aarhus for at tage samme vej tilbage til Korsør og videre til herregården Glorup ved Nyborg. Han måtte dog aflyse det sidste ophold på Glorup og tage til København på grund af et skinnebenssår, han havde pådraget sig, og som ikke ville læges.
Kort, printvenlig udgave af turen her.
© 
Hans Henrik Lauritz Bering Liisberg
1815-1883. Medlem af Borgerrepræsentationen og Byrådet i Aarhus.
Liisberg var af håndværkerslægt og hørte derfor ikke til de gamle købmandsfamilier i byen.
Han skabte med stor dygtighed en blomstrende virksomhed som købmand, brygger og brændevinsbrænder.
Han byggede Studestalden på Skovvejen i Aarhus.
Hvilken forbindelse H. C. Andersen har haft til ”Kjøbmand Lisberg” ud over denne korte hilsen, vides ikke.
Henrik Christian Georg Tilemann
1835 - 1923. Han var ingeniør og huslærer på Frijsenborg, hvor han senere blev godsforvalter.
Han var ivrig amatørfotograf og dokumenterede fester og gæster på slottet.
Han optog en række fotografier af H. C. Andersen under dennes ophold på godset i 1863 og 1865.
Frederik Christian Willemoes
Willemoes (1812-1890) var herredsfoged i Ning Herred, etatsråd og kammerherre.
Datteren er Else Marie Willemoes (1852-1893).
Brødrene Watt
William Watt
Det drejer sig om Robert Watts yngre broder, William, (1842-75), der 1867 havde etableret sig i Skolegade 36 i Aarhus med en ”Commissions- ,Speditions- og Incasso-Forretning".
Familien Watt var jyder af skotsk afstamning.
Robert Watt
Robert Watt (1837-1894) var journalist, teaterdirektør, oversætter og forfatter til adskillige rejseskildringer.
Der eksisterer 62 breve i korrespondancen mellem HCA og Robert Watt, der havde et omfattende kendskab til Paris. Da HCA i 1867 rejste til Verdensudstillingen der, bad han den 30 - årige Robert Watt om at ledsage sig.
Watt ledede i årene 1876-84 Folketeateret i København med succes og sluttede sin karriere som direktør i Tivoli fra 1886 til sin død i 1894.
Emil Hartmann
Det drejer sig om Vilhelm Emilius Zinn Hartmann (1836-1898), komponist, organist, søn af J. P. E. Hartmann og broder til Niels W. Gades hustru, Emma Sophie Hartmann.
Han har en lang række kompositioner bag sig bl. a. sange til tekster af Emil Aarestrup og Chr. Winther.
Sammen med August Winding komponerede han musikken til Bournonvilles ballet Fjeldstuen.